Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Politikası | NORMCERT

NORMCERT; sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili tüm taraflardan bağımsız olup, hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden, güvenilir şekilde hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir. Bu güvenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde, kararlarının, elde edilen uygunluğun veya uygunsuzluğun objektif delillere dayandırılmasını ve bu kararların diğer taraflarca etkilenmediğini beyan etmektedir. Bu amaçla;

> Başvurusu alınmış tüm müşterilere; coğrafi konumuna, sektörüne, büyüklüğüne, üye olduğu kurumlara/derneklere bakılmaksızın akreditasyon ve ulusal/uluslararası standartlar çerçevesinde eşit mesafede, bağımsız ve tarafsız olarak hizmet sunmayı,

> Bağımsızlığını, tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir hizmeti gerçekleştirmemeyi,

> NORMCERT üst yönetiminin; personellerine herhangi bir sebeple baskı yapmayacağını, tüm süreçlerde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını,

> Uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunduğu alanlarda danışmanlık hizmeti sunmayacağını ve/veya yönlendirme yapmayacağını,

> Verdiği genel katılıma açık eğitimlerde danışmanlık anlamına gelecek yaklaşımlar sergilememeyi,

> Muayene faaliyetlerinin tüm aşamalarında elde edilen veya oluşturulan bilgi ve belgeleri, çalışanların kendi yada diğer taraflara çıkar sağlama amacıyla kullanmayacaklarını ve gizlilik-açıklık esaslarını yasal mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak yürütmeyi,

> Müşterilere ve muayene sonuçları hakkında bilgiye ulaşmak isteyen taraflara, bu bilgi ile ilgili uygun erişimi sağlayacağını,

> Hizmet sunduğu müşterilerin ve NORMCERT markasının itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağını,

> NORMCERT adına faaliyet gösteren tüm çalışanların (Yönetim, Çalışan, Muayene Personeli, Taşeron) hizmetin gerçekleştirilmesindeki tüm aşamalarda bağımsızlığını, tarafsızlığını ve gizlilik prensiplerini zedeleyebilecek her türlü ticari, mali veya diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağını, bu olumsuzlukların gerçekleşmemesi ve/veya gerçekleşmesi durumunda tazmininin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alacağını,

taahhüt etmektedir.

 

NORMCERT, tarafsızlık ve çıkar çatışmaları üzerine risk analizi yapmış olup, yapılan analiz sonucu gerekli önlemleri almıştır.

 

NORMCERT bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine ilişkin, tüm taraflara güven veren muayene hizmetlerini sunmak amacıyla yukarıdaki şartlara uyacağını; yönetim sistemleri politikası, prosedürler, risk analizi, sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına almıştır.

 

NORMCERT Şirket Müdürü

14.12.2022 / PO.02_14.12.2022_R0

Bizi Takip Edin


Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun, hemen arayalım.Bazı Referanslarımız